Warning: modChrome_artblock(): Argument #2 ($params) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #3 ($attribs) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Phoca Gallery Image Module

2011-06-12 Scho...
View Image Download

Warning: modChrome_artblock(): Argument #2 ($params) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #3 ($attribs) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #2 ($params) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #3 ($attribs) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36
 • cookie 8
 • Logees Diva en Zorro
 • amigo 17
 • amigo 13
 • Logee Jowie
 • Logees Snoopy en Lady
 • Zorro
 • Logees Diva en Zorro
 • Coen
 • 2011-06-12 Schollebos
 • 2011-08-14 stuif-in Kralingsebos
 • Logees Mica en Luna
 • DSC06790
 • Cora (Edelpapegaai)
 • 2012-05-20 Birdsymposium papegaaien
 • DSC06794
 • 2011-09-10 Strandwalfestival
 • 2011-06-12 Schollebos
 • Logees Snoopy en Lady
 • 2011-06-12 Schollebos
 • Logee Jowie
 • 2012-05-20 Birdsymposium papegaaien
 • 2012-05-20 Birdsymposium papegaaien
 • 2012-05-20 Birdsymposium papegaaien
 • Coen
 • Cora (Edelpapegaai)
 • cookie 11
 • 2011-06-12 Schollebos
 • Pollie
 • 2011-07-30 braderie HvH
 • Rico
 • 2012-06-10 Braderie Schollebos
 • 2011-09-04 Wantijpark
 • 2011-06-12 Schollebos
 • Junai

Warning: modChrome_artblock(): Argument #2 ($params) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #3 ($attribs) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #2 ($params) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Warning: modChrome_artblock(): Argument #3 ($attribs) must be passed by reference, value given in /home/ppwznl/domains/ppwz.nl/public_html/website/templates/ppwztemplatedefvers2018/html/modules.php on line 36

Wet Dieren (2013)

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. Hierin wordt ervan uitgegaan dat dieren een eigenwaarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren.
De volgende bestaande wetten zijn opgegaan in de Wet dieren, en zijn dus vervallen:
 • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 • Diergeneesmiddelenwet
 • Wet op de dierenbescherming
 • Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
 • Kaderwet diervoeders
Dierenwelzijn
In deze wet- en regelgeving wordt meer duidelijkheid verschaft m.b.t. het begrip dierenwelzijn.
Met dierenwelzijn wordt de mentale en fysieke gezondheid van een dier bedoeld. Een dier dat niet in zijn natuurlijke omgeving leeft, probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Dit is bij een mens niet anders.
Dieren dienen in de mogelijkheid gesteld te worden zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. We moeten allemaal de dieren behandelen als dier en niet als mens, wat helaas vaak gebeurt. Doordat een dier zijn natuurlijke gedrag kan vertonen voelt deze zich een stuk beter. Als houder moeten we ervoor zorgen dat een dier geen stress, pijn of angst heeft. 
Voor papegaaien houdt dit in dat zij voldoende ruimte, een goede voeding, frisse lucht, goede tijdsbesteding en gezelschap nodig hebben. Al deze zaken worden in deze website besproken.
De mate van welzijn van een dier kan worden beoordeeld aan de hand van de vijf punten.
Een dier moet vrij zijn van:
 1. dorst, honger en onjuiste voeding;
 2. lichamelijk en geestelijk leiden;
 3. pijn, verwondingen en ziektes;
 4. angst en chronische stress;
 5. beperkingen om het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.
Inhoud Wet Dieren 
Verschillende diersoorten worden voor verschillende doeleinden en in verschillende omstandigheden gehouden. Natuurlijk hebben de verschillende dieren ook allen andere behoeften. Daarom zijn de regels gesteld per diersoort en verschillen ook onderling. 
De Wet dieren bestaat uit de volgende besluiten en regelingen:
Besluit houders van dieren
In het Besluit houders van dieren staan de algemene regels voor het houden en verzorgen van alle dieren én specifieke regels voor productiedieren. Het bevat ook regels voor de bedrijfsmatige opvang, verkoop en fokken van huisdieren.
Dit Besluit is dus voor jou als papegaai-eigenaar het belangrijkst.
De volledige teksten kun je hier vinden.
 
 
Welke zaken zijn onder meer in deze wet geregeld betreffende kromsnavels
In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderdelen van de nieuwe Wet dieren van kracht worden. Een van de onderdelen gaat o.a. over het scheiden van papegaaienkuikens van de ouders. In het besluit is nu voorzien dat er geen papegaaienkuikens meer mogen worden gescheiden van de ouders voor zij zelfstandig zijn. De periode die kuikens bij hun ouders dienen te blijven is per soort beschreven. Klik hier voor het betreffende onderdeel in de wet.
 
Huisdierlijsten
Hier zul je vast wel eens van gehoord hebben want dit is nog steeds een actueel hema voortkomend uit de Wet Dieren. De wet  stelt dat niet alle dieren geschikt zijn als huisdier.
Redenen die hiervoor worden gegeven zijn:
 • sommige dieren kunnen ziektes overdragen;
 • sommige dieren zijn door hun aard gevaarlijk voor de mens en hun omgeving;
 • het houden van sommige dieren kan ten koste gaan van het dierenwelzijn.
geschikt als huisdier
Er is een lijst gemaakt waarop zoogdieren staan die geschikt zijn om als huisdier te houden.
Hierop staan veel huisdieren die al sinds lange tijd worden gehouden zoals de hond en de kat. En ook dieren zoals de fret en de zwarte rat. Natuurlijk gelden voor alle gehouden dieren regels voor huisvesting en verzorging, zoals beschreven in het Besluit houders van dieren.
 
niet geschikt als huisdier
En dan is er ook nog een lijst gemaakt waarop dieren staan die niet geschikt zijn om te houden en hierdoor niet zijn toegestaan als huisdier.
De hoofdredenen die worden gegeven om op deze lijst te komen zijn:
 • dieren kunnen gevaarlijk zijn voor de omgeving;
 • er bestaat een grote kans op problemen bij het dier zelf.
definitieve huisdierenlijsten
Het samenstellen van zulke lijsten dient natuurlijk zorgvuldig te gebeuren. Hierbij zijn vele personen en organisaties betrokken die input kunnen geven. Het produceren van de definitieve lijsten heeft al veel voeten in aarde gehad. 
Zolang er geen nieuwe definitieve huisdierenlijst gepubliceerd wordt, blijft de al gepubliceerde huisdierenlijst van 2015 van kracht.
Gepland staat dat de Positief lijst vogels en reptielen in het jaar 2018 wordt afgerond. Of dit gehaald wordt is nog de vraag.
Meer informatie hierover en de betreffende lijsten zijn te vinden op de website van de Rijksdient voor ondernemend Nederland, RVO.nl.
 
Regels in de Wet Dieren, naleving en melden
De Rijksoverheid heeft in de Wet Dieren regels ingesteld voor de omgang met dieren. Deze regels beschermen het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren.
 
ingrepen bij dieren
De wet verbiedt ingrepen bij een dier die een lichaamsdeel verwijderen of beschadigen. Sommige ingrepen zijn wel toegestaan, bijvoorbeeld oormerken bij runderen of varkens. 
In het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren staat welke ingrepen wel of niet mogen.
 
regels biotechnologisch onderzoek/dierproeven
Onderzoekers kunnen erfelijk materiaal in dieren (organismen) veranderen. Dit heet genetische modificatie of biotechnologie. Biotechnologische handelingen/dierproeven mogen alleen in de volgende gevallen:
 • de dierproeven moeten bijdragen aan een maatschappelijk belang;
 • de dierproeven mogen de gezondheid en het welzijn van de dieren niet teveel aantasten. Zo mogen de proefdieren niet onnodig pijn lijden;
 • de dierproeven mogen niet teveel ethische bezwaren oproepen. Als er alternatieve onderzoeksmethoden zijn, moeten die worden ingezet;
 • klonen van dieren valt ook onder biotechnologie. Klonen is alleen toegestaan voor wetenschappelijke doelen, niet voor bijvoorbeeld de vleesproductie.
Dierproeven zijn helaas nodig om de kwaliteit en veiligheid van medicijnen, stoffen en voeding te testen. Voor dierproeven gelden regels. Zo zijn proeven op mensapen of testen van make-up op dieren verboden. Deze regels worden beschreven in de Wet Dieren.
 
dierenmishandeling verboden
Niemand mag een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongering of verwaarlozing.
De rechter krijgt in de toekomst meer mogelijkheden om sneller en effectiever  in te grijpen bij dierenmishandeling. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat hiervoor de Wet Dieren aanpassen.
 
Melden dierenmishandeling
U kunt dierenmishandeling of verwaarlozing melden bij meldpunt 144 Red een dier. De melding wordt dan uitgezet bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie. Zij treden op tegen dierenmishandeling.
 
Heeft u het vermoeden dat de zorg voor landbouwhuisdieren niet goed is? Dan kunt u dit melden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.
 
Wil je iets nazoeken of gewoon een kijkje nemen in deze wetgeving klik dan op één van onderstaande linken.
Cookies maken beperkt deel uit van onze website.. Met het gebruik van deze website geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok